Podstawy przedsiębiorczości

Scenariusze zajęć

powrót

Obszary tematyczne:

 1. Kształtowanie zachowań proprzedsiębiorczych poprzez oddziaływanie na ich wybrane uwarunkowania osobowościowe  - mgr Małgorzata Kurek

  Wprowadzenie teoretyczne

  Scenariusze zajęć:

  1. Jak polubić siebie ?”

  2. Czy znam siebie i swoje otoczenie? „

  3. "Mój portret – czyli jak widzą mnie inni"

  4. Czy wiem co to znaczy być asertywnym?”

  Bibliografia opracowań Małgorzaty Kurek

   

 2. Aktywne poszukiwanie pracy  - mgr inż.  Mirosława Borkowicz

  Scenariusze zajęć:

  1. Absolwent wobec problemu bezrobocia

  2. Absolwent na rynku pracy

  3. Osobowość człowieka, a wybór zawodu

  4. Przygotowanie dokumentów osoby ubiegającej się o pracę

  5. Rozmowa kwalifikacyjna – interview

   

 3. Rola państwa w gospodarce rynkowej - mgr Paweł Banaszak

            Założenia metodyczne

           Scenariusze zajęć:

 1. Rola i funkcje państwa w gospodarce rynkowej

 2. Budżet i polityka fiskalna państwa

 3. Systemy podatkowe i jego znaczenie

 4. Polityka monetarna państwa

Bibliografia opracowań Pawła Banaszaka

Załączniki - pomocnicze materiały - merytoryczne